ReferentiesCloud SolutionsLandelijk Consortium Patiënten Spreiding

Ontwikkeling dataplatform

Tijdens de coronapandemie werd het ineens een uitdaging om alle patiënten de juiste zorg te blijven bieden, zonder dat onze ziekenhuizen overbelast raken. Om ervoor te zorgen dat coronapatiënten evenredig over de verschillende ziekenhuisregio’s verspreid worden en de zorg toegankelijk blijft is in maart 2020 het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) opgericht. Om op basis van alle beschikbare informatiestromen op ieder moment snel tot een optimale verdeling van patiënten te kunnen komen is IT een noodzakelijk hulpmiddel. Delta-N heeft hier met het neerzetten van een Data Management Platform een grote rol in gespeeld.

Iedereen toegang tot zorg

Om tot een optimale verdeling van patiënten te kunnen komen moet LCPS informatiestromen zoals de zorgcapaciteit en de COVID-bezetting van de ziekenhuizen verzamelen en analyseren. De hoeveelheid betrokken partijen en de snelheid waarmee er gehandeld moet worden, maken het bepalen van een optimale spreiding van patiënten een grote uitdaging.

Willem Grool, Operationeel leider LCPS
Willem Grool, Operationeel leider LCPS

Willem Grool, destijds Operationeel leider van het LCPS "Toen we tijdens de eerste golf begonnen, gebruikten we een noodoplossing voor dataverzameling en dataopslag. Dit leverde ons niet de informatie op die nodig is om de zorgcapaciteit optimaal te plannen. Daarom zijn we eind 2020 gestart met de professionalisering van datasystemen. Doel was stabiliteit van beschikbare data en beveiliging van gegevens en datastromen."
 
 


Willem Grool: "De doelen zijn bereikt. Er staat nu een stabiel systeem waarin
op een efficiënte en veilige wijze dataverwerking plaats vindt."


 
 
LCPS heeft de combinatie van VIQTOR DAVIS en Delta-N ingeschakeld vanwege de deskundigheid en flexibiliteit die getoond is tijdens het project bij het LCH. Daarnaast beschikte Delta-N over de noodzakelijke combinatie van expertises op het gebied van cloud architectuur, cloud engineering, software ontwikkeling en adoptie.

Een toekomstbestendig fundament

Margit Laurs, Chief Plans
Margit Laurs, Chief Plans

Margit Laurs, Chief Plans en Product Owner: “Delta-N heeft een Data Management Platform gerealiseerd waarbij stakeholders via een webportaal op een veilige en makkelijke manier de gevraagde informatie kunnen uploaden. Met het Platform is een snellere, meer betrouwbare en efficiëntere verwerking van data naar visualisaties mogelijk die gebruikt kunnen worden ter onderbouwing van verschillende operationele strategieën, prognoses en scenario’s."
 
 


Margit Laurs: "Wij hebben de samenwerking met Delta-N als erg positief ervaren.
Delta-N is een professionele en doelgerichte organisatie waarin samenwerking op een prettige manier plaatsvindt."


 
 

De gebruiker centraal

CoronaCrisis_patientenverplaatsingenEén van de uitdagingen bij dit project was om de ketenpartners de benodigde data op de juiste manier aan te laten leveren. Vooral vanaf het moment dat de aanlevering verschoof van de regio’s naar de individuele instellingen was er sprake van een groot aantal betrokken partijen met een flink verschil in niveau van automatisering. Hier is op twee manieren op ingespeeld. Enerzijds is er tijdens de architectuur nadrukkelijk rekening mee gehouden, anderzijds is er flink ingezet op adoptie.

Door gezamenlijk te identificeren welke specifieke doelgroepen er waren en deze te inventariseren konden we per doelgroep een passende adoptie-aanpak bepalen.

Optimale bezetting ziekenhuizen

In crisissituatie waarin snel geschakeld dient te worden is een goede samenwerking cruciaal. Tijdens de ontwikkeling van het dataplatform is de samenwerking dan ook zeer intensief geweest. En dat is alle partijen goed bevallen.

Dankzij het dataplatform beschikt LCPS nu op ieder moment over de informatie om optimaal patiënten te kunnen spreiden zodat de zorg in Nederland overal toegankelijk blijft.

Lees voor meer informatie het uitgebreide artikel over de ontwikkeling van een dataplatform voor het LCPS.