ReferentiesDevOpsFloraHolland – Azure DevOps ondersteuning

FloraHolland - TFS migratie

FloraHolland

FloraHolland is een coöperatieve organisatie van en voor telers van sierteeltproducten. Met een jaaromzet van 4,4 miljard is zij de poort naar de nationale en internationale markt. Om de organisatieprocessen te verbeteren wordt er gebruik gemaakt van Lean en Six Sigma. Om deze processen te ondersteunen is gezocht naar tooling die aan te passen aan de wensen van de organisatie. Na gesprekken met verschillende aanbieders en advies van Delta-N is gekozen voor Azure DevOps, mede omdat deze al werd gebruikt binnen FloraHolland.

 

Delta-N is gevraagd om advies te geven over de inzet van Azure DevOps en de inrichting hiervan te verzorgen. De implementatie is een volledig aangepaste inrichting van Azure DevOps waarin alle processen zijn ondergebracht. Hierdoor is het voor de organisatie mogelijk om in alle trajecten overzicht te houden en inzicht te verbeteren. In combinatie met Power BI heeft FloraHolland de juiste oplossing gevonden voor hun wensen.

Project: TFS migratie
Organisatie: FloraHolland
Branche: Land- en tuinbouw
Producten/diensten: Azure DevOps migratie