ReferentiesDevOpsBKR – Migratie TFS 2018 en Continuous Delivery

Kantoor BKRDelta-N heeft een lange relatie met Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR). In het verleden hebben we hier al verschillende projecten en werkzaamheden succesvol uitgevoerd. Zoals de implementatie van TFS, diverse updates en de inrichting van een bevindingenregistratie in TFS. BKR heeft Delta-N opnieuw gevraagd hun bestaande TFS-omgevingen te migreren naar de nieuwste versie. In deze migratie naar de nieuwste versie van TFS zat ook de overstap van TFVC als version control systeem naar Git. Alle teams zijn hierin begeleid en werken hier inmiddels succesvol mee.

Continuous Delivery

Met de inrichting en de komst van DevOps teams binnen BKR bestond het tweede deel van de opdracht om samen met deze teams release management en dus continuous delivery in te richten. In de DevOps teams zijn rollen uit de hele organisatie aanwezig zoals bijvoorbeeld developers en operations medewerkers. Dit deel van de opdracht werd voornamelijk gevoed door de wens om met zo min mogelijk fouten herhaaldelijk en vaker softwareproducten te kunnen uitleveren. Voor alle teams zijn build en release definities in TFS opgezet die de softwareproducten in de verschillende omgevingen automatisch en op een eenduidige manier kunnen uitrollen.

Verder ondersteunt Delta-N BKR op ad hoc basis de teams om, met nieuwe technieken en betere of snellere methoden, de software succesvol uit te kunnen leveren. De realisatie en onderhoud van de softwarestraten is onderdeel geworden van het dagelijkse werk van de DevOps teams bij BKR.

Over BKR

Bureau Krediet Registratie (BKR) informeert aangesloten organisaties (zakelijke klanten) over kredieten die consumenten hebben afgesloten. Deze informatie helpt klanten bij hun afweging of het verantwoord is een krediet te verstrekken. Zo helpt BKR krediet- en betalingsrisico’s te beperken en overkreditering en andere problematische schuldsituaties te voorkomen. Deze informatie wordt veelal ontsloten via software die door BKR ontwikkeld wordt. Team Foundation Server wordt gebruikt ter ondersteuning van het ontwikkelproces.