ReferentiesDevOpsActo – Inrichting Work Item Management en Build customization

Acto - Inrichting Work Item Management en Build customization

Acto

Acto maakte al jaren gebruik van Azure DevOps Server om de Source code te beheren. Met de komst van een nieuwe versie wilde Acto een stap zetten met het verder professionaliseren van hun ontwikkelomgeving en het verder in gebruik nemen van de aanwezige functionaliteit.


“Door de samenwerking met Delta-N hebben wij in korte tijd een sterke verbreding bereikt van de toepassing van Azure DevOps. Tevens hebben we een sterke verdieping van onze kennis van het Microsoft developer platform gekregen."

- Steven Boelens – Lead Software Developer -


Work Item Management

Delta-N heeft geadviseerd bij de juiste inrichting van het ontwikkelplatform als het gaat om Work Item Management. Beslissingen over hoe om te gaan met verschillende teams, sprint lengtes en deelgebieden zijn hier besproken. Daarna is een nieuw project gemaakt en zijn door middel van een Delta-N maatwerk tool alle work items gemigreerd naar het nieuw ingerichte project.

Continuous Integration

Naast de work item aanpassingen wilde Acto stappen zetten op het gebied van Continuous Integration. Door middel van een customized build proces heeft Delta-N er voor gezorgd dat code gebouwd wordt, NuGet packages worden gemaakt, versioning wordt toegepast en de diverse subonderdelen worden gepubliceerd naar een interne NuGet repository.

De aanpassingen aan de tooling zorgen voor een beter inzicht in het Scrum proces en het werk dat gepland staat op de Product Backlog. De automatisering van het build proces heeft geleid tot een enorme efficiency verbetering, omdat veel handmatig werk nu door de build server wordt gedaan. Hierdoor is ook de kans op fouten aanzienlijk verminderd.

Azure DevOps migratie

Bij Acto is een Azure DevOps migratie uitgevoerd. De initiele implementatie was ook door Delta-N verzorgd. Omdat tijd een cruciale factor was, is er gekozen voor een versnelde aanpak. Dit betekent dat er bewust voor gekozen is geen uitgebreid analysetraject te starten, maar dat er direct, on-premises, is begonnen met het migreren van de huidige omgeving. Omdat er geen analyse vooraf is uitgevoerd, is ervoor gezorgd dat te allen tijde kon worden teruggekeerd naar de oude werkende situatie. Nadat de migratie succesvol uitgevoerd en getest was, is de oude server uitgezet.

Acto Informatisering levert een compleet ERP informatiesysteem voor de bouwbranche, infra/GWW-branche en installatiebranche.

Project: Inrichting Work Item Management en Build customization, Azure DevOps Migratie
Organisatie: Acto Informatisering
Branche: ICT
Producten/diensten: Microsoft ontwikkelplatform, customized build proces, scrum