NieuwsState of DevOps report 2019

State of DevOps report 2019Vandaag is het jaarlijkse Accelerate: State of DevOps report van DevOps Research and Assessment (DORA) uitgekomen. Dit is de tweede keer dat deze in samenwerking met Google is uitgebracht.

Het Accelerate: State of DevOps report geeft inzicht in de prestaties van organisaties op het gebied van DevOps, maar geeft ook handvatten voor organisaties die willen verbeteren. In de zes jaar dat het rapport wordt uitgebracht is er veel data wereldwijd verzameld (door ruim 31.000 respondenten).

Nieuwe DevOps inzichten 2019

In deze editie van de Accelerate: State of DevOps report zijn weer een aantal nieuwe inzichten naar voren gekomen:

DevOps steeds meer toegepast. Organisaties in elke industrie blijven hun DevOps expertise verbeteren. Dit is zeker van toepassing voor de organisaties die zijn gekenmerkt als High performers. Het aantal Elite performers is verdrievoudigd en is nu 20% van alle organisaties.

DevOps 2019

DevOps Elite PerformersElite performers gebruiken vaker de cloud: Snel op en af schalen van de  omgeving, kostenzichtbaarheid en betrouwbaarheid zijn enkele van de belangrijkste voordelen van Cloud computing. Wanneer je de Cloud op de juiste manier inzet, dan geeft dit een 24 keer hogere kans dat je als organisatie presteert op het niveau van Elite performers.

NIST (NIST Special Publication 800-145: “The NIST Definition of Cloud Computing.”) definieert vijf essentiële kenmerken van cloud computing.

  • On demand Self service
  • Broad network access
  • Resource pooling
  • Rapid elasticity
  • Measured services

De meeste Cloud gebruikers maken niet optimaal gebruik van de mogelijkheden van de Cloud: Slechts 29% van alle respondenten die gebruik maken van de Cloud geven aan dat ze aan alle vijf criteria zoals door NIST opgesteld voldoen. Dit geeft aan dat bedrijven die Cloud gebruiken nog zeker niet de volledige mogelijkheden hiervan benutten. Dit maakt de kans klein om als organisatie tot de “Elite performers” te behoren.

Dit is de eerste keer dat het wel uitmaakt in welke industrie je werkzaam bent: In het rapport van dit jaar zag de detailhandel betere prestaties, zowel in termen van snelheid als stabiliteit. In overeenstemming met voorgaande jaren blijkt dat geen enkele andere industrie betere of slechtere prestaties ziet. Dit suggereert dat organisaties van alle soorten en maten, inclusief sterk gereguleerde sectoren zoals financiële dienstverlening, de overheid en de detailhandel, hoge prestatieniveaus kunnen bereiken door het toepassen van DevOps-methoden.

Enterprise DevOps: Voor het eerst is er bewijs gevonden dat grote bedrijven (organisaties met meer dan 5.000 werknemers) minder presteren dan organisaties met minder dan 5.000 werknemers. Enkele mogelijke oorzaken hiervoor zijn complexe en zware processen en systemen die nauw aan elkaar verbonden zijn. In beide gevallen leidt dit tot een lagere snelheid en de bijbehorende instabiliteit.

DevOps capabilitiesEr is geen standard aanpak die leidt tot succes: Bij het investeren in DevOps-competenties, met name in grote organisaties, moet de nadruk liggen op inspanningen op zowel team- als organisatieniveau. Continuous integration (CI), geautomatiseerde testen en monitoring zijn enkele van de inspanningen die goed werken op teamniveau. Voorbeelden van mogelijkheden op organisatieniveau zijn het vaststellen van architectuur beleid en het vaststellen van beleid hoe om te gaan met wijzigingen.

Low performers gebruiken minder open source dan High performers en Elite performers: De kosten om niet open source software te gebruiken kunnen behoorlijk oplopen, dit is de reden dat High performers en Elite performer meer gebruik maken van open source toepassingen. Dit is ook in eerdere onderzoeken naar voren gekomen, bijvoorbeeld in het Accelerate: State of DevOps report 2018.

DevOps type performers

Conclusie

Ook dit jaar wordt weer duidelijk dat het echt de moeite loont om serieus te investeren in DevOps. Het verhoogt de snelheid waarmee je nieuwe functionaliteit in productie kunt brengen, het verlaagt het aantal fouten dat hiermee gepaard gaat en je kunt veel meer tijd besteden aan (gepland) nieuw werk.

Geïnteresseerd in het Accelerate: State of DevOps report 2019? U kunt deze hieronder downloaden. Benieuwd hoe en waar u kunt verbeteren om de eerste stap hierin te zetten? We komen ook graag bij u langs om dit met u te bespreken!

Download het State of DevOps 2019 report

Download State of DevOps report