NieuwsDevOpsState of DevOps report 2018

Stateof DevOpsVandaag is het jaarlijkse Accelerate: State of DevOps report van DevOps Research and Assessment (DORA) uitgekomen. Afgelopen jaren was dit in samenwerking met Puppet, dit jaar voor het eerst in samenwerking met Google.

Het Accelerate: State of DevOps report maakt inzichtelijk wat de kenmerken zijn van de organisaties die High performing zijn voor wat betreft software development. Zo kunnen de goed presterende organisaties meerdere keren per dag releasen zonder in te boeten op de kwaliteit (zoals door Nicole Forsgren genoemd ‘Deliver new functionality with Speed and Stability’). Dit betekent niet alleen vaker releasen, maar ook zonder fouten in de software. Daarnaast zijn goed presterende organisaties in staat om in geval van een uitval van systemen deze binnen 1 uur weer beschikbaar te hebben.

Software Delivery and Operational performance (SDO)

Dit jaar is er een nieuw kenmerk toegevoegd aan de Software Delivery Performance: Availability (beschikbaarheid). High performing organisaties zijn in staat om de producten en diensten met een hoge mate van beschikbaarheid aan te bieden, naast de andere kenmerken (Lead time, Deployment Frequency, Change Fail % en Time to restore).

Stateof DevOps

Belangrijkste bevindingen

De belangrijkste bevindingen van dit jaar zijn (wat zijn kenmerken die bepalen of een organisatie behoort tot een High performing organisatie):
• Maak juist gebruik van de cloud
• Gebruik ook Open source software
• Geen outsourcing van activiteiten
• Pas de juiste technical practices toe (denk hierbij aan Continuous delivery)
• Het maakt niet uit in welke bedrijfstak je werkzaam bent. In alle bedrijfstakken (zoals Overheid, Financiële instelling en Zakelijke dienstverlening) is ongeveer dezelfde verdeling tussen Low, Medium en High performers.
In deze post ligt ik de eerste bevindingen eruit, in komende posts zal ik ook de andere bevindingen toelichten inclusief diverse belangrijke andere bevindingen die ook in het rapport staan.

Juist gebruik van de cloudStateof DevOps

Wanneer je de Cloud op de juiste manier inzet, dan geeft dit een 23 keer hogere kans dat je als organisatie presteert op het niveau van Elite performers. NIST (NIST Special Publication 800-145: “The NIST Definition of Cloud Computing.”) definieert vijf essentiële kenmerken van cloud computing, maar slechts 22 procent van de respondenten geeft aan deze essentiële kenmerken te voldoen.

De vijf essentiële kenmerken zijn (zoals beschreven door NIST):

  • On demand Self service
  • Broad network access
  • Resource pooling
  • Rapid elasticity
  • Measured services

On demand Self service
Iedereen kan de beschikking krijgen over computerresources, automatisch zonder dat enige menselijke interactie vereist is.
Broad network access
Het beschikbaar zijn van alle informatie via heterogene platforms (bijvoorbeeld mobiele telefoons, tablets, laptops, en werkstations).
Resource pooling
De resources worden vanuit een pool beschikbaar gesteld, je hebt als klant geen controle over welke resource je gebruikt.
Rapid elasticity
Het snel kunnen op- en afschalen van middelen. Naast snel moet dit ook zonder belemmering kunnen, dus in korte tijd vermenigvuldigen mag geen probleem zijn.
Measured services
Het meten van gegevens en het optimaliseren van de resources vindt geautomatiseerd plaats. Denk hierbij aan opslag, verwerking, bandbreedte en actieve gebruikersaccounts. Gebruik van hulpbronnen kan gemonitord, gecontroleerd en gerapporteerd worden voor transparantie.

Elite Perfomers

Dit jaar is er een nieuwe groep toegevoegd, de “Elite Performers”. Deze groep bestaat uit de top 7% van de High performers. Zoals uit onderstaand overzicht blijkt zijn de belangrijkste verschillen met de High Performers:

  • Het releasen van nieuwe software naar productie wordt op aanvraag gedaan, maar zeker meerdere keren per dag.
  • Wanneer de code gereed is, is deze in minder dan 1 uur beschikbaar op de productie omgeving.
  • Wanneer een service of dienst uitvalt dan is deze binnen 1 uur weer beschikbaar

Stateof DevOps

High versus Low performers

Wanneer je naar de verschillen tussen de High en Low performers kijkt, dan zie je dat High performers vaker en sneller nieuwe software kunnen releasen met minder fouten. Omdat deze High performers vaker kunnen releasen is de tijd die benodigd is om een incident op te lossen in een productie omgeving ook significant sneller!

Stateof DevOps

Waar wordt de tijd aan besteed?

Wat ook interessant is om te zien, is dat de High en Elite performers veel meer tijd (kunnen) besteden aan nieuwe functionaliteit. Dit feit alleen al maakt dat investeren in DevOps zeer veel oplevert. Denk maar in dat je niet 30% maar 50% van de tijd aan nieuwe ontwikkelingen kun steken, dit is een serieuze hoeveelheid.

Stateof DevOps

Conclusie

Ook dit jaar wordt weer duidelijk dat het echt de moeite loont om serieus te investeren in DevOps. Het verhoogt de snelheid waarmee je nieuwe functionaliteit in productie kunt brengen, het verlaagt het aantal fouten dat hiermee gepaard gaat en je kunt veel meer tijd besteden aan (gepland) nieuw werk.
Benieuwd hoe en waar u kunt verbeteren om de eerste stap hierin te zetten? Lees dan over ons DevOps Acceleration Program (dat wij als DORA partner aanbieden), wij komen graag bij u langs om hier meer over te vertellen. Geïnteresseerd in het Accelerate: State of DevOps report 2018? U kunt deze hieronder downloaden. We komen ook graag bij u langs om dit met u te bespreken!

Download het State of DevOps report 2018