DevOpsNieuw in Azure DevOps Server 2020

1       What’s new in Azure DevOps Server 2020

Azure DevOps Server is de on-premise variant van Azure DevOps. Binnenkort komt versie 2020 beschikbaar met allerhande nieuwe features. Op het moment van schrijven van dit artikel zit deze nog in Release Candidate 2 en is al te downloaden en te installeren. De definitieve versie zal niet lang op zich laten wachten, maar op het moment van schrijven is de releasedatum nog niet bekend.

Natuurlijk zijn er een heleboel functionaliteiten nieuw en veranderd en zijn deze allemaal inzichtelijk op het internet en te vinden op de website van Microsoft. In dit artikel highlighten we een aantal van de nieuwe en gewijzigde zaken die ons het meest zijn opgevallen en/of interessant zijn per hoofdonderdeel in Azure DevOps Server.

2         Generiek

2.1        Azure DevOps CLI

In deze versie is de CLI voor Azure DevOps verder uitgebreid. Met de CLI kun je vele functionaliteiten via de commandline bedienen wat handig kan zijn voor batch verwerking, integratie met andere tools of gebruik in bijvoorbeeld Pipelines.

2.2        Dashboarding

Er zijn een aantal widgets en reports vernieuwd die je meteen meer inzicht geven in de status van een project. Voorbeelden hiervan zijn de Lead en Cycle Time widgets, maar ook de Sprint Burndown widget.

3.        Boards

3.1        Workitem live update

Als er een andere gebruiker data aan het wijzigen is van een workitem en je hebt zelf dit workitem ook open staan kun je de changes van de andere gebruiker direct zien zodra hij of zij zijn wijzigingen op slaat. Op deze manier blijven jouw wijzigingen in het scherm staan en gaan deze niet verloren.

3.2        Changing project process

Je kan nu een Process Template van een project wijzigen van bijvoorbeeld Basic naar Agile of Scrum. Handig omdat je als team soms je proces wil aanpassen en de tooling dit nu ondersteunt. Er is geen noodzaak meer om een nieuw project aan te maken of het bestaande te wijzigen via individuele wijzigingen (velden aanpassen, workflow aanpassen etc).

3.3        New reports

Binnen de Boards functionaliteit zijn nu 3 Analytics rapporten direct toegankelijk die iets zeggen over de status van de sprint en backlog. Een nieuwe uitgebreidere Burndown Chart inclusief Trend onder Sprints. Onder de Backlog zijn de Cumulative Flow en Velocity direct beschikbaar.

1 What’s new in Azure DevOps Server 2020

3.4        Customize system picklist

Het is nu mogelijk om keuzelijst velden uit te breiden en aan te passen. Zo kan je bijvoorbeeld het Priority veld uitbreiden met de waarde 0.

3.5        Mention people in tekst fields

Je kan nu in elk tekstveld van een Work Item personen, andere Work Items en pull requests “noemen”. Dit kon al bijvoorbeeld in de comments sectie van een Work Item maar nog niet in reguliere tekstvelden. Voor personen gebruik je de @ gevolg door de naam, voor Work Items de # gevolgd door de ID of de titel van het Work Item, en voor PR’s de “!” gevolgd door het ID  of de naam van de PR.

3.6        Reactions on comments

Het is nu mogelijk om te reageren met emoji’s op commentaar. Zo kan je bijvoorbeeld een duimpje omhoog als reactie geven.

1 What’s new in Azure DevOps Server 2020

3.7        Taskboard live updates

Waar het al mogelijk was om live updates te zien op de backlog boards is dit nu ook mogelijk op de task boards in sprints. Dat scheelt een heleboel maal verversen.

3.8        Import work items from CSV directly

Het is nu mogelijk om workitems te importeren in Azure DevOps vanuit een CSV-file. Voorheen moest hier de Excel plug-in voor gebruikt worden maar dit kan nu rechtstreeks in Azure DevOps.

4         Repos

4.1        Code coverage in Pull Requests

Je kan nu direct in een PR zien hoe het staat met verschillende metrics en of je nieuwe regels bijvoorbeeld hebt gecoverd met unittesten.

1 What’s new in Azure DevOps Server 2020

4.2        Nieuwe UI

Alle webpagina’s zijn vernieuwd in Repos. De zogenaamde landing pages zijn overzichtelijker en simpeler geworden. Ook zijn deze pagina’s mobiel vriendelijk gemaakt.

4.3        Cross-repo branch policy

Het is nu mogelijk om binnen een project branch policies op te nemen die voor alle repos gelden binnen het project. Zo is het bijvoorbeeld makkelijk om voor alle repos twee reviewers te verplichten voor pull requests.

5         Pipelines

5.1        CI/CD YAML

In Azure DevOps zijn nu de YAML-mogelijkheden toegevoegd, Pipelines as Code. Dat betekent dat je je Build Definition en/of Release Definition niet meer bij elkaar klikt, maar als code vastlegt en opslaat in je Version Control repository (Git of TFVC). Hiermee kun je alle CI en CD Pipelines inrichten. Dit kan zowel gescheiden van elkaar als samen en ze werken ook nog samen met de Classic Build Pipelines.

5.2        Link workitems

Het was al mogelijk om workitems automatisch te laten linken in de classic builds en nu is dat ook mogelijk voor de multi-stage YAML pipelines.

5.3        Checkout multiple repos

Het is nu heel gemakkelijk om meerdere repos in een YAML-pipeline uit te checken. Dit kan met name handig zijn als de pipeline bestaat uit meerdere projecten in code, solutions, die samen in een pipeline gebouwd worden. Tevens is er een aantal variabelen beschikbaar met detailinformatie over de repos. Bijvoorbeeld de naam en de branch. Ook kun je nu andere repos uit een andere Team Project Collection toevoegen. Het was al mogelijk om ze uit dezelfde Collection te gebruiken. Hiervoor dient wel een Service Connection te worden opgenomen.

5.4        Tasks en Integration updates

Er zijn vele tasks out-of-the-box geüpdatet. Met nieuwe versies van tasks is het vaak makkelijker deze te gebruiken, en ook bijvoorbeeld om gebruik te maken van nieuwe functionaliteiten in Azure. Daarnaast zijn er ook veel integraties geüpdatet, zoals met o.a. GitHub, Azure Kubernetes, Google Analytics, ServiceNow en Terraform.

5.5        CI-triggers for new branches

Voorheen gingen er vaak triggers af bij het creëren van nieuwe branches omdat Git dit ziet als een nieuwe change. Op veler verzoek is hier wat aan gedaan en wordt en specifiek gekeken of er ook daadwerkelijk op de nieuwe branch ook al nieuwe commits zitten. Is dat niet het geval zal de CI-trigger ook niet af gaan.

6         Testplans

6.1        New landing page and copy testplan

De interface UI van Test Plans is vernieuwd om meer focus te krijgen op het werk wat gedaan moet worden. Een belangrijke change is het kunnen kopiëren van een Test Plan voor bijvoorbeeld een nieuwe iteratie. Dit was al deels mogelijk, maar nu kan er gekozen worden om verwijzingen naar testcases op te nemen in plaats van deze te dupliceren. Een veelgevraagde wens is hiermee in vervulling gegaan. Op bijna alle pagina’s zijn zaken toegevoegd aan de (context)menu's die bijdragen aan de productiviteit van de gebruiker.

6.2        Testplan progress report

Er is een nieuw rapport beschikbaar waarin de voortgang kan worden gemonitord. Hierin is een samenvatting te zien, een trend grafiek en ook een heleboel details over de testcases.

1 What’s new in Azure DevOps Server 2020

7         Artifacts

7.1        Public Feeds

Met publieke feeds is het mogelijk packages te sharen met de hele wereld zonder dat ze toegang hebben op de Azure DevOps omgeving. Dit kan handig zijn als je packages wilt delen met andere bedrijven.

7.2        Upstreams in AAD-tenant

Het is nu mogelijk om binnen de AAD-tenant van Azure upstreams te configureren in een feed. Hiermee kun je packages gebruiken die gemaakt zijn in een andere Azure DevOps omgeving, maar wel binnen dezelfde Azure AD-tenant. Ook is het mogelijk publieke feeds als upstream te configureren.

8         Wiki

8.1        Create workitems

Het is nu heel gemakkelijk om van stukken tekst uit een Wiki pagina direct een workitem aan te maken. Selecteer de tekst en klik op New work item, dat is alles.

8.2        Comments en page visits

Het is nu mogelijk om op de bekende manier wiki pagina’s te voorzien van commentaar. Dit werkt ongeveer hetzelfde als commentaar in work items. Ook kan je nu zien hoeveel keer de pagina is benaderd in de laatste 30 dagen door gebruikers.

1 What’s new in Azure DevOps Server 2020

8.3        Synchronous Scroll

Tijdens het bewerken van een pagina scrolt de preview nu direct mee zodat je meteen kan zien hoe de veranderingen eruit zien.

Fabian Biesheuvel, DevOps Consultant