Cloud SolutionsMigreren naar Azure: Site Recovery

Migreren naar Azure: Site Recovery

Om uw bestaande applicaties te migreren naar Azure zijn er diverse mogelijkheden. Aan de hand van een eenvoudige webserver omgeving leggen we in een drieluik een drietal mogelijke scenario's uit. Elk scenario heeft zijn eigen stappenplan en voor- en nadelen welke we zullen behandelen.

De omgeving

Onze omgeving bestaat uit een enkele webserver met een databaseserver en ziet er als volgt uit:


Onze webserver is een Windows server met IIS waar een .Net applicatie op geïnstalleerd is. De database server is een SQL Server met een enkele database voor onze website. Onze servers staan op een Hyper-V omgeving.

Scenario's

De scenario's welke we zullen behandelen zijn:
1. Migreren middels Azure Site Recovery
2. Migreren door de omgeving in Azure opnieuw op te bouwen op basis van VM's (IaaS) - deel 2
3. Migreren door de omgeving om te bouwen naar Azure PaaS services - deel 3 (Zie ook Applicatie Modernisering)

Migratie middels Azure Site Recovery

Azure Site Recovery is een disaster recovery dienst van Microsoft welke bedoeld is om uw omgeving te beschermen door virtuele of fysieke machines naar een secondaire locatie te repliceren en continu te synchroniseren (On-Premise of Azure). Wanneer het nodig is, kunt u dus uw omgeving vanaf deze secundaire locatie hosten. Deze dienst kan ook gebruikt worden om On-premise virtuele machines te migreren naar Azure. Omdat deze dienst per VM instance de eerste 31 dagen gratis is, is dit een kosten efficiënte methode om te gebruiken voor een migratie.

Stap 1: Opzetten Azure Netwerk

Voordat je servers kunt migreren naar Azure, moet je een virtual network in Azure beschikbaar hebben waaraan de VM's gekoppeld dienen te worden. Dit hoeft niet hetzelfde ontwerp te hebben als het On-Premise netwerk. Waar wel rekening mee gehouden moet worden, is de IP-adressering van de subnets indien men dit netwerk wilt koppelen aan het On-Premise netwerk (middels VPN of ExpressRoute) zodat de routering tussen de netwerk juist kan worden opgezet. Voor onze omgeving zetten we een Azure netwerk op met 2 subnets, een frontend en een backend subnet:

Opzetten Azure Netwerk

Stap 2: Opzetten Azure Storage Account

Om de replicatie data op te kunnen slaan dient er een storage account aanwezig te zijn. Deze kan van het type standaard of premium zijn. Dit naar gelang de benodigde performance. We hebben voor onze omgeving een standard storage account aangemaakt.

Stap 3: Opzetten Site Recovery

Voor Site Recovery is er een zogenoemde Recovery Services Vault nodig binnen Azure. Deze is eenvoudig aan te maken in de Azure portal. Het enige wat benodigd is, is een naam en in welke regio u deze vault wilt hebben. Een Recovery Services Vault heeft 2 functionaliteiten:
-  Backups
- Site Recovery
Wij zullen gebruik maken van de Site Recovery functionaliteit van de Vault.

Stap 4: Prepareren On-premise  omgeving

De volgende stap is het prepareren van onze On-Premise omgeving en deze te koppelen aan de zojuist gemaakte vault. Bij de recovery vault heb je de "getting started" functie om je te begeleiden. We moeten hier meerdere stappen ondernemen om zowel onze On-Premise omgeving te prepareren en onze Azure omgeving in te stellen. Er zal o.a. een agent geinstalleerd moeten worden op de Hyper-V host en deze moet gekoppeld worden aan de Vault.

Stap 5: Virtual Machines selecteren

Als de source (On-Premise) en target (Azure) geconfigureerd en geprepareerd zijn, kunnen we de VM's selecteren welke we naar Azure willen migreren. Je kunt hierbij opgeven welk OS type een VM heeft en de disks selecteren welke je mee wilt nemen met de migratie. Je kunt hierbij bijvoorbeeld een extra backup disk deselecteren om zodoende bandbreedte te besparen.

Stap 6: Replicatie policy

Voor de replicatie moet je een policy instellen waarbij je o.a. aangeeft wat de replicatie frequentie is en of je de data encrypted op wilt slaan:

Replication Policy
Stap 7: Test migratie uitvoeren

Voordat je definitief migreert naar Azure is het verstandig om eerst een Test failover uit te voeren om te zien of de omgeving naar verwachting functioneert in Azure. Hierbij kan indien nodig onderzocht worden wat er aan de configuratie van de VM's en applicaties veranderd dient te worden na een migratie. Onze webserver gebruikt de DNS naam van de database server om een connectie te kunnen maken met de database. Een wijziging is hierin niet nodig, aangezien het DNS record automatisch gewijzigd wordt voor de database server. Indien wij hier een IP-adres hadden opgegeven, zou deze gewijzigd moeten worden naar het nieuwe adres van de database server.

Replication to Azure
Stap 8: Migratie uitvoeren

Uiteindelijk kunnen we de migratie uitvoeren. Hiervoor voeren we een planned failover uit. Als de VM's in Azure draaien, zullen de VM's On-premise gestopt worden. Als de omgeving naar behoren functioneert kunnen in Site Recovery de migratie voltooien. De replicatie wordt verwijderd en de VM's staan nu in Azure.

Voordelen Site recovery migratie

De voordelen van de methode zijn:
- De omgeving wordt een-op-een gemigreerd
- Downtime is zeer minimaal
- Site Recovery is per instance de eerste 31 dagen gratis
- Site recovery is in staat om zowel fysieke servers als Hyper-V of VMWare virtual machines te migreren

Nadelen Site recovery migratie

- Niet alle versies van Hyper-V/VMWare worden ondersteund
- De omgeving blijft een IaaS oplossing, wellicht is bij de migratie naar de Cloud een PaaS oplossing beter
- Uiteraard niet in te zetten indien de omgeving ook vernieuwd moet worden (bijvoorbeeld een upgrade van het OS.)

In het volgende deel behandelen we de migratie door middel van het opnieuw bouwen van de omgeving en het migreren van de data. Hierbij hebben we dan ook de mogelijkheid om de omgeving gelijk te voorzien van updates/upgrades.

Erik Kooijman, Cloud Infrastructure Architect