Cloud SolutionsUpdate 1910 voor Microsoft Endpoint Configuration Manager is beschikbaar

Update 1910 voor de huidige versie van Microsoft Endpoint Configuration Manager is beschikbaar. Zoals Brad Anderson bij Ignite al had aangekondigd, maakt Configuration Manager nu deel uit van Microsoft Endpoint Manager.

Microsoft Endpoint Manager is een geïntegreerde oplossing voor het beheer van al uw apparaten. Microsoft brengt Configuration Manager en Intune hiermee samen, zonder dat een complexe migratie nodig is en met vereenvoudigde licenties. Hierdoor kunt u uw bestaande configuratie in Configuration Manager blijven gebruiken en in uw eigen tempo profiteren van de kracht van de Microsoft-cloud.

Microsoft Endpoint Configuration Manager

CMPivot

Van de release van Configuration Manager 1910 wil ik hier met name de CMPivot-functie opnieuw benadrukken. Op deze in Update 1806 geïntroduceerde functie is door organisaties zeer positief gereageerd. Met name het voordeel dat gegevens realtime opgevraagd kunnen worden heeft ertoe geleid dat organisaties met nieuwe toepassingen van CMPivot zijn gekomen. Gevolg hiervan is dat ook medewerkers die geen toegang hebben tot de Configuration Manager-console, gebruik willen maken van CMPivot om te helpen bij hun werk. Om dit mogelijk te maken is een installatiebestand gemaakt: CMPivot.msi. Hiermee kan CMPivot buiten de Configuration Manager-console om worden geïnstalleerd en gebruikt. Hierdoor kunnen ook andere medewerkers gebruik maken van deze tool. Een beveiligingsbeheerder zou CMPivot bijvoorbeeld kunnen gebruiken als een extra hulpmiddel om te zoeken naar kwetsbaarheden. Terwijl helpdesktechnici CMPivot zouden kunnen gebruiken om snel informatie uit specifieke systemen te verzamelen voor hulp bij het oplossen van problemen. Voor managers is met name het genereren van real-time rapporten interessant. Zie hier voorbeeld query’s https://www.systemcenterdudes.com/sccm-cmpivot-query/.

De combinatie met Advanced Threat Protection

CMPivot werkt vanaf deze update ook beter samen met Microsoft Defender Advanced Threat Protection (ATP) -software, door de CMPivot-output te koppelen aan relevante ATP-details. De prestaties van CMPivot zijn verbeterd door query’s naar de client te verplaatsen. Dit zorgt voor minder netwerkverkeer en minder belasting van de servers. U kunt nu query’s alleen lokaal uitvoeren op “Deze pc” voor WMI-gerelateerde gegevens. Als u CMPivot lokaal draait hoeft u de Configuration Manager-infrastructuur helemaal niet meer te gebruiken, waardoor gegevens sneller worden verwerkt. Hierdoor kunt u uw query draaien en aanpassen precies zoals u dat wilt.

Ook zijn joins en meer operators (+, -, *, /,%) toegevoegd en bestandshashes (MD5 en SHA256) weergegeven om bestanden te vinden die zich voordoen als anderen. Om het delen van query’s eenvoudiger te maken, is er een functie voor sneltoetsen toegevoegd. Hiermee kunt u de query naar een klembord kopiëren en plakken en via e-mail verzenden. Wanneer de ontvanger op de link naar de query klikt, wordt CMPivot standalone automatisch gestart en wordt deze query uitgevoerd.

Marcel Blokland, Cloud Engineer