DevOpsLange wachttijden voor builds en deployments

Lange wachttijden voor builds en deployments

In Visual Studio Team Services (VSTS) zijn er twee manieren om het bouwen en uitrollen van software te ondersteunen, namelijk Microsoft-hosted CI/CD en self-hosted CI/CD:

• Microsoft-hosted CI/CD (voorheen hosted pipelines) en
• Self-hosted CI/CD (voorheen private pipelines)

De Microsoft-hosted CI/CD wordt logischerwijs beheerd door Microsoft. Self-hosted CI/CD beheer en configureer je zelf door job agents te registreren bij je VSTS-account. Het is dus mogelijk om aan een heel aantal job agents toe te voegen, maar die kunnen niet tegelijkertijd gebruikt worden.

Resource limits

Standaard heb je bij elke VSTS recht op één Concurent CI/CD Job. Dat wil zeggen; er mag maar één build of release tegelijkertijd uitgevoerd worden.
Als je meer jobs tegelijkertijd wil uitvoeren, moet je meer Build and Release resources toevoegen. Dat kan door resources te kopen of door Visual Studio Enterprise MSDN subscriptions aan je VSTS-account toe te voegen.

In bovenstaand voorbeeld is er één gratis vanuit het VSTS-account en één vanuit een MSDN subscription. Stel als er 10 self-hosted job agents geregistreerd zijn kunnen er maar twee jobs naast elkaar draaien. De andere builds en releases moeten dan wachten totdat er een job agent beschikbaar is.

Geen limieten

De afgelopen tijd is Microsoft bezig geweest om een bug op te lossen die gerelateerd is aan de resource limits. Tijdens deze periode zijn de limieten op Self-hosted jobs niet toegepast. Effectief werd het aantal builds of releases dat gelijktijdig uitgevoerd kon worden door het aantal private agents bepaald en niet door de Build and Release resource limits. Dat is natuurlijk op tijdelijke basis, maar daar kun je wel aan wennen. Elke build wordt tenslotte gelijk opgepakt en de wachttijden zijn minimaal.

Wel limieten

Microsoft is nu langzaam weer de checks op self-hosted jobs aan het activeren. Het kan dus zijn dat builds en deployments wat langer in de queue staan voordat ze door een vrije agent opgepakt worden. In de logpagina van de build of deployment kan je zien of deze in de queue staat.

Wil je meer weten over CI/CD Concurent Jobs dan kan je die hier vinden of neem contact met ons op via 085 - 487 52 00 voor een afspraak over Build and Release en andere DevOps onderwerpen.
 Mark van den Berg, DevOps Consultant