Delta-NHoe bepaalt u waar u staat met DevOps?

De razendsnelle evolutie van software, webapplicaties en apps heeft het noodzakelijk gemaakt dat Development en Operations als één team samenwerken. Dit vraagt om een cultuuromslag: DevOps. Om DevOps in te voeren of te verbeteren is het belangrijk te weten waar u nu staat. Maar hoe bepaalt u dat?

Vraag het aan alle DevOps betrokkenen

De vraag stellen aan de betrokkenen lijkt een logisch besluit, maar niets is menselijker dan het hebben van een persoonlijke mening. Wie de vraag over het behaalde succes of de voortgang aan een aantal ontwikkelaars of beheerders voorlegt zal altijd verschillende antwoorden krijgen. Hoe kom je dan tot een eenduidig en objectief beeld waar u uw investeringsbeslissingen op kunt baseren?

Daarnaast is het een uitdaging om de uitkomsten voor iedereen begrijpelijk te maken. Een eigenschap die iedereen herkent is persoonlijke interpretatie. Het visualiseren van de uitkomsten is een manier om de subjectiviteit van het beoordelen te verminderen. Hiermee verband houdend schreven we al eerder een blog over het belang van meten en visualiseren.

De cultuur zelf creëert geen objectiviteit

Bepalen hoe u ervoor staat met DevOps kent nog een uitdaging. Het heeft met de eigen bedrijfscultuur te maken. In lang niet elke organisatie is het gebruikelijk om fouten te melden of verbeterpunten aan te dragen. Er worden belangen beschermd of verdedigd en behaalde resultaten op ‘groen’ gezet die eigenlijk nog ter discussie zouden moeten staan. Daarom worden onderzoeken, zoals bijvoorbeeld een medewerkers tevredenheidsonderzoek, vaak anoniem uitgevoerd om ogenschijnlijk betrouwbaardere resultaten te krijgen. Maar daarmee ben je er nog niet. Want wie heeft er nu gelijk als een medewerker zichzelf een hoog cijfer geeft en de manager hier toch echt anders over denkt? Andersom kan natuurlijk ook. Bij een hogere beoordeling dan verwacht van de manager houden mensen over het algemeen hun mond.

DevOps Research and Assesment

Om DevOps echt te verbeteren is het belangrijk dat u objectief kunt bepalen waar u staat. DevOps Research and Assesment (DORA) is een instituut dat wetenschappelijk onderzoek uitvoert naar de factoren die van invloed zijn op de prestaties op het gebied van DevOps. Zij hebben een assessment ontwikkeld waarmee individuele meningen en persoonlijke interpretaties over het goed functioneren van het DevOps team wel objectief beoordeeld kunnen worden. Deze methode meet en monitort een 20 tal DevOps gerelateerde competenties. Door de samenhang van de vragen en de gehanteerde schaal maakt het niet meer uit als de ontwikkelaar een 5 geeft en de beheerder een 3.

Door dit assessment elke 6 maanden uit te voeren, kunt u ook de vooruitgang monitoren. Tevens is er een mogelijkheid tot het benchmarken van uw prestaties ten opzichte van uw branche.

Wilt u ook een objectief beeld van waar uw organisatie staat met DevOps, zodat u gericht kunt verbeteren? Als gecertificeerd DORA partner kunnen wij het DevOps Assessment binnen uw team of organisatie uitvoeren en helpen met de implementatie van verbeteringen. Neem voor meer informatie contact met ons op via 085 – 487 52 00 of download hier meer informatie over het DORA DevOps Assessment. DevOps dat zit in onze genen.