DevOpsEen eerste stap richting DevOps

Een eerste stap richting DevOps

Een private cloud applicatie voorzien van nieuwe functionaliteit en bug fixes lijkt met alle nieuwe technologie steeds eenvoudiger te worden, maar waar begin je als je huidige OTAP straat nog elke maand met de hand wordt bijgewerkt?
Met deze vraag klopte één van onze klanten onlangs bij ons aan. Daarom in dit blog, de eerste stap richting DevOps.

Analyse

Door mee te draaien in het technisch applicatiebeheer team, werd duidelijk dat er dringend behoefte was aan een vaste opleverstructuur. Te vaak werden er naast opleveringen ook losse library bestanden meegeleverd, werd de handmatige installatie niet consistent op de verschillende applicatieservers geïnstalleerd en ook bleek dat database scripts niet uitvoerig getest werden.
Verder onderzoek toonde aan dat zowel de ontwikkel- als de staging-omgeving niet van dezelfde inrichting gebruik maakte als de productieomgeving. Dit had tot gevolg dat tijdens de uitrol op de productie omgeving, er regelmatig problemen ontstonden die onbekend waren voor zowel de beheerder als de ontwikkelaar.

Tijd voor actieOTAP

Nadat duidelijk was waar de knelpunten zaten, is in drie stappen een oplossing geïmplementeerd. De eerste stap was het bepalen van een standaard inrichting voor de verschillende omgevingen in de OTAP straat. Nadat deze in samenspraak met de diverse afdelingen was vastgesteld, is er op basis van Microsoft PowerShell een environment deployment script geschreven, zodat bij elke oplevering de server configuratie standaard gewaarborgd wordt.
De tweede stap was het bouwen van een product deployment tool op basis van Powershell. Dit script zorgde automatisch voor het standaardiseren van de applicatie folder architectuur. Mocht de folder ‘Web’ gewijzigd worden in ‘Portal’, faalt het deployment script en wordt de laatste stabiele release automatisch uitgerold.
De derde stap was het daadwerkelijk in gebruik nemen van de OTAP straat. Voor Ontwikkel en Test was dit geen probleem, maar er bleek nog geen kwaliteitscontrole op de Staging server uitgevoerd te worden. In samenspraak met verschillende afdelingen binnen de organisatie die affiniteit hadden met het product, werd een test team samengesteld. Pas als dit team de staging oplevering had goedgekeurd, werd er groen licht voor de productie oplevering gegeven.

Het resultaat

Door de hierboven genoemde aanpassingen, konden maintenance windows worden terug gebracht van 5 uur naar 30 minuten! Het aantal problemen tijdens het opleveren nam af tot nihil en onverwachte problemen die klanten eventueel ondervonden, konden vele malen sneller getackeld worden. Dit was een belangrijke eerste stap richting DevOps voor deze klant. Door automatisering van terugkerende processen, worden die processen minder foutgevoelig en kunnen ze sneller en efficiënter uitgevoerd worden.

Peter Barendse, DevOps Engineer