DevOpsDoorbreek de ‘afdelingsmuren’: in 4 stappen naar een betere samenwerking

Organisaties bepalen doorgaans één overkoepelend bedrijfsdoel. Van oudsher wordt dit gecommuniceerd naar de verschillende afdelingshoofden of teamleiders, die het vervolgens vertalen naar een eigen doel op afdelingsniveau. Het gevolg: ieder team gaat aan de slag met een interpretatie van de wijze waarop de afdeling moet bijdragen aan het organisatiedoel. Daardoor kijken de afzonderlijke teams niet meer naar het grote plaatje. Kwalijk, zéker als het om softwareontwikkeling gaat. De business, development en operations werken dan namelijk niet écht met elkaar samen, terwijl dat wel zou moeten.

Samenwerkende afdelingen: het ‘waarom’ en het ‘hoe’

Bij softwarecreatie zijn meerdere afdelingen betrokken. Binnen de meeste organisaties maakt development de software en stelt operations deze beschikbaar. Business is een cruciale schakel, omdat dit de afdeling is die daadwerkelijk met klanten te maken heeft en daarom het beste weet wat zij willen. De business kan intern aangeven waar de waarde voor klanten ligt. Maar dan moet er natuurlijk wel communicatie tussen de afdelingen zijn. In traditionele organisatieomgevingen is dat vaak niet het geval, omdat er klant-leverancier-relaties tussen de afdelingen bestaan. Pas wanneer deze verdwijnen en er een samenwerkingsverband ontstaat, kan iedereen hetzelfde bedrijfsdoel nastreven.

Hoe creëert u een dergelijke samenwerking? Door de volgende 4 stappen te doorlopen!

1. Praat veel en vaak met elkaar

Applicaties bouwen op basis van verkeerde aannames is zonde van de tijd. Toch gebeurt dit vaak, omdat development pas achteraf met de business afstemt hoe een ontwikkelde functionaliteit valt. Als de business en development continu nauw samenwerken, kan development veel sneller waarde toevoegen voor klanten. Dit bereikt u door kort-cyclisch met elkaar te praten. Het credo: ‘Hoe meer feedback u krijgt en hoe sneller u deze ontvangt, hoe beter u weet of een functionaliteit biedt waar de gebruiker om vraagt.’

2. Ga snel over tot productie

Van oudsher zijn ontwikkelprocessen lang en slepend. Gebruikers worden hier doorgaans niet in betrokken, waardoor de uitkomst meer dan eens tot frustraties leidt. Het kort-cyclische aspect moet ook op hen worden toegepast: als u zorgt dat de functionaliteit snel beschikbaar is, kan de gebruiker ervaren hoe deze werkt en de nodige feedback geven. Hiermee maakt u tijdig bijschaven mogelijk.

3. Communiceer en werk samen

Vaak bestaan er tussen de afdelingen misverstanden over elkaars functies. Een veelgehoorde vraag vanuit de business is: “Dat kunnen jullie toch wel even bouwen?” Maar doorgaans is de realiteit anders voor development, omdat een wens complexer blijkt dan de business dacht. Door de handen ineen te slaan en samen te werken op alle punten ontstaat er onderling begrip, waardoor dit soort wrijvingen worden voorkomen.

4. Meet het daadwerkelijke gebruik van een applicatie

Afdelingen verschillen regelmatig van mening. Welke actie heeft prioriteit? Welke plannen zijn momenteel minder belangrijk? Door het gebruik van een applicatie te meten krijgen dit soort discussies een fundament, waardoor u eerder tot een onderbouwd besluit komt waarin iedereen zich kan vinden.

Wij hebben veel ervaring met deze 4 stappen en begeleiden organisaties vaak bij het nemen ervan. Interesse in het verbeteren van de samenwerking tussen úw afdelingen? Kijk eens bij ons DevOps Program.