DevOpsDevOps transitie, waar begin je?

Een DevOps transitie, waar begin je?

DevOps en architectuur

Veel organisaties zijn bezig met DevOps. Bijna iedereen is inmiddels bekend met de term DevOps, maar niet iedereen heeft er hetzelfde beeld bij. Voordat we de vraag 'Waar start je een DevOps transitie?' gaan beantwoorden, is het goed om een definitie te geven die aangeeft wat ik onder DevOps versta. Donovan Brown (Principal DevOps Manager bij Microsoft) hanteert een definitie die wat mij betreft perfect aangeeft wat DevOps inhoudt.

“DevOps is the union of people, process, and products
to enable the continuous delivery of value to our end users”

Als we goed naar deze definitie kijken, dan vallen er een aantal zaken op:

Union of people, process and product
DevOps gaat niet alleen om mensen, processen of producten, maar gaat om alle drie de onderdelen en hoe zij samenwerken. Er zijn organisaties die denken dat ze door middel van het implementeren van een tool DevOps werken. Ook zijn er organisaties dat ze door een Ops engineer bij een Development team te zetten DevOps werken. Als laatste zijn er organisaties die denken dat ze door Agile processen te implementeren DevOps werken. Het gaat echter om hoe deze onderdelen samenwerken.

Continuous delivery of value

DevOps gaat over het continu kunnen leveren van waarde. Een release per kwartaal, per maand of na elke sprint is geen continue stroom. Continu houdt in dat je te allen tijde waarde kunt leveren, alles wat Done is moet direct naar de productie omgeving kunnen worden gezet.

Waarde voor de eindgebruiker
Wat mij betreft een heel belangrijk onderdeel van DevOps. Het gaat er niet om dat we heel snel kwalitatief goede oplossingen in productie zetten, maar dat we waarde leveren voor de eindgebruiker. Wat heb je eraan als je iets neerzet waar de eindgebruiker niet op zit te wachten? Hebben we dan iets goeds opgeleverd? Nee, want je mist het belangrijkste element. Waarde toevoegen voor de eindgebruiker. Houd dit vooral in de gaten en zorg ervoor dat je altijd toetst of de eindgebruiker inderdaad vindt dat er waarde geleverd wordt.

Waar start je een DevOps transitie?

Als je het DevOps proces wilt verbeteren dan is het de vraag waar je gaat starten. Er worden in het DevOps proces 8 fasen onderkend (zie onder andere de Driving DevOps poster die Delta-N heeft ontwikkeld. Het is als organisatie vaak moeilijk te onderkennen waar je kunt beginnen. In welke fase kun je het best starten, wat moet je dan aanpakken en hoe moet je dit dan doen?
Wij hebben een online DevOps meting ontwikkeld die inzicht geeft in waar je nu staat op alle voor DevOps relevante competenties.

Prioriteiten matrix

Op basis van de uitkomsten van de DevOps meting is het mogelijk een prioriteiten matrix op te stellen. Hierdoor  ontstaat er een beeld van waar je organisatie nu staat, waar je als organisatie goed in bent en waar verbetering mogelijk is. Het geeft ook aan op welk onderdeel de meeste winst valt te halen daar waar het gaat om de performance.

 

Voorbeeld: Prioriteiten Matrix

Als we naar het voorbeeld kijken dan vallen een aantal zaken op.
Kwadrant: Rechts boven
Hier staan de competenties die in uw organisatie goed ontwikkeld zijn en die ook een grote impact hebben op de performance. Deze competenties behoeven op dit moment geen extra aandacht.

Kwadrant: Links boven
Hier staan competenties die in jouw organisatie goed ontwikkeld zijn maar die geen grote impact hebben op de performance. Ook deze competenties behoeven op dit moment geen extra inzet, zelf als deze in de komende maanden verslechteren heeft dat weinig invloed op de performance.

Kwadrant: Links onder
Hier staan competenties die in jouw organisatie nog niet goed ontwikkeld zijn, maar die geen grote impact hebben op de performance. Ook deze competenties behoeven op dit moment geen extra inzet.  Zelfs als deze in de komende maanden verslechteren heeft dat weinig invloed op de performance.

Kwadrant: Rechts onder
Hier staan de competenties die in jouw organisatie nog niet goed ontwikkeld zijn en die een grote impact hebben op de performance. Deze competenties behoeven op dit moment extra aandacht. Als hier verbetering gerealiseerd wordt, dan heeft dat direct een grote impact op je overall performance.

DevOps verbeteradvies

Op basis van de prioriteitenmatrix, zal het advies zijn om je te richten op de competenties die vallen in het kwadrant rechtsonder. De ervaring leert dat het verstandig is om 2 of maximaal 3 competenties te ontwikkelen in de komende 4 tot 6 maanden. Wanneer het meting dan herhaald wordt, zal de matrix er weer anders uit zien en is het mogelijk dat er nieuwe competenties zijn die verder moeten worden ontwikkeld.

DevOps Program

Wil je gericht aan de slag met de uitkomsten van de DevOps meting, dan biedt het DevOps Program je houvast. Voor een klein bedrag per maand heb je recht op de inzet van DevOps Consultants, Azure DevOps support en diverse andere voordelen.

Marcel Groennou, DevOps Consultant