DevelopmentDe waarde van certificering anno corona

De discussie rondom de vraag hoeveel dat hard-verdiende IT certificaat van jou nu echt waard is, bestaat al een paar decennia. Bijna net zo lang als ons vak in zijn hedendaagse vorm. Sommigen jagen het verkrijgen van “iets op papier” bijna religieus na, terwijl anderen van mening zijn dat een certificaat slechts aantoont dat zijn bezitter “heel goed kan leren”. De argumenten worden met zowel statistiek als anekdotisch bewijs flink gepeperd, maar de hechtheid waarmee de twee kampen blijven voortbestaan, maakt duidelijk dat beide extreme posities een belangrijke kern van waarheid bevatten.

Bij Delta-N geloven wij dat de vraag m.b.t. de waarde van certificaten niet in termen van “of-of”, maar eerder met die van “en-en” te beantwoorden is. Net zoals bij het leren rijden: het bestaat uit én een theorie-examen, én een praktisch deel om te bewijzen dat iemand een bekwame automobilist is. Theorie en praktijk versterken elkaar. En daarom heeft het certificeren zeker een vaste plek in het leven van de ontwikkelaar. Laten we even ontleden, wat voor plek dat is.

Wat altijd gold

Een certificaat is een bewijs en dat is altijd sterker dan een claim van iemand over zichzelf, afkomstig uit zijn eigen mond (een levenswaar voorbeeld van 'federated claims-based authorisatie'!). Een certificaat spreekt voor zich, terwijl andere beweringen op je CV tijdens een sollicitatiegesprek verder te controleren en te onderbouwen zijn. Je bespaart jezelf veel onnodige (en mogelijk gênante) vragen over je kennis door simpelweg naar een certificaat te verwijzen.

Een ontwikkelaar kan een best gevarieerde werkervaring achter de rug hebben, toch krijgt hij bijna nooit met alle aspecten van een technologie te maken. Tenzij hij de mazzel heeft om een omvangrijk 'greenfield project' in zijn eentje vanaf de grond af aan te mogen realiseren (en dat overleeft). Maar ook dan komt vaak niet alles uit de technologie aan bod. Of wordt (gelukkig) gebruik gemaakt van infrastructuur-bibliotheken die veel lelijks uit het zicht houden. Zo blijven bepaalde alternatieven of technische afwegingen voor de ontwikkelaar vaag of onbekend terrein. Dit kan op den duur zelfs voor de besten onder ons tot gevoelens van het zogenoemde 'impostor syndrome'leiden (een zelfkritische opvatting, die steeds minder te mijden wordt, naarmate het technologische landschap verder buiten de kennisomvang van één enkel individu groeit).

Aan de andere kant, studie voor een certificaat helpt jou doorgaans juist dat soort blinde vlekken uit jouw kennis te belichten. Dat zorgt ervoor dat je tot een veelzijdige vakkundige op het gebied in kwestie doorgroeit, wiens mening ook bij architecturele besprekingen onmisbaar wordt. Je komt een heel eind door jouw praktische ervaring met nog een stukje theorieverwerving af te ronden.

Maar een studietraject met een erkend examen op de horizon is ook een prima wijze om met een onderwerp überhaupt op gang te komen. Ervaring hoeft niet aan certificering vooraf te gaan; het kan ook andersom. Zolang beide helften van het verhaal uiteindelijk maar bij elkaar komen. Examendoelen, gepaard met veel vrij experimenteren, vormen een handige leidraad bij het verkennen van een nieuw kennisdomein. Vooral als jij in je functie in vicieuze cirkels verkeert en moeilijk aan interessantere werktaken komt. Je ontsnapt aan zo'n catch-22 in je loopbaan door jezelf met nieuwe materie aantoonbaar bekend te maken. Wat in ieders ogen ook veel goeds over je inzet en ernst zal zeggen. Als je een onderwerp belangrijk genoeg vindt om daar de nodige studietijd in te stoppen, dan wil jij daar blijkbaar uiteindelijk ook iets mee gaan doen. Daardoor krijg je ook eerder de gewenste en passende functie toevertrouwd.

Vluchtigheid technologie

Het belang van certificeringenCertificeringen zijn uiteraard niet voor alles mogelijk of nuttig. Met de talloze frameworks die er heden ten dage voorhanden zijn en op projecten veelvuldig ingezet worden, is het in detail beheersen van elk aspect een zinloos doel. Dat komt doordat de waarde, die een ontwikkelaar uit één doorsnee framework in zijn carrière haalt beperkt is en door de snelheid waarmee externe bibliotheken verouderen of door de concurrentie vertrapt worden. In dergelijke gevallen is diepe kennis nastreven zelfs contraproductief. Tenzij een bepaald framework ineens flinke performance problemen oplevert en er grondig onder de motorkap gekeken moet worden.

Daarnaast bestaan er voor de minder dominante frameworks simpelweg geen breed erkende examens. In zo'n situatie biedt het volgen van een snelle cursus op bijvoorbeeld Pluralsight, voldoende informatie om enige mate van theoretische bekwaamheid op het gebied eigen en aantoonbaar te maken. Maar dan is het ook de vraag, hoe zeer iemand tijdens een interview over dergelijke niche technologie zal doorgraven...

Sommige software componenten, omgevingen, technologieën, enz., die vooral van toonaangevende giganten zoals Microsoft en Google afkomstig zijn, komt men overal tegen. Ze vormen daarom een natuurlijke maatstaf in technische discussies en zijn vaak de logische standaardkeuze bij implementaties. Een gedegen en bewezen kennis van de mogelijkheden die zo'n industrie-benchmark biedt, is daarom essentieel. Tevens maakt dat je vakkundige mening in technische overlegsessies bestendiger tegen de wildere suggesties van die zelfingenomen aandachttrekkers, die we af en toe voor collega's krijgen :).

Wat sinds kort geldt

De programmeerwereld is niet langer dat wat ze 10 of zelfs 5 jaar geleden was. Vooral de cloud is niet meer weg te denken. Enerzijds neemt de cloud bedrijven vele infrastructurele vragen uit handen, maar anderzijds plopt hij al die vragen nu op het bordje van de programmeur neer. CI/CD, DevOps (zo niet pure Ops) in het algemeen, alsook het met allerlei Azure configuratie lego-blokjes puzzelen, staat nu vast en hoog op het dagelijkse takenmenu van de programmeur.

Niet zelden voel je je zelfs gelukkig als het tot maar een uurtje echt programmeren in de loop van een dag komt. Kortom: we verrichten onze klusjes tegenwoordig bovenop een aanzienlijk hogere stapel van standaard infrastructuur-technologieën, die men ook moet beheren en beheersen. Gelukkig bestaan daar uitstekende studie-en-certificerings trajecten voor (b.v. op Microsoft Learn).

De kennisgebieden, die deze nieuwe “ontzorgde” 'concerns' voor de programmeur meebrengen, zijn iets waar men gewoon niet langer omheen kan. In de wereld van Azure, bijvoorbeeld, is concrete- en grondige kennis onontbeerlijk als je iets met die lego-blokjes gedaan wilt krijgen. Werkgevers willen daarnaast een mate van zekerheid hebben, dat een ontwikkelaar niet met een onnodig dure cloud oplossing komt en dat hij bedrijfskritische data en configuraties in de cloud ook veilig borgt. “Een beetje” of zelfs “nogal wat” Azure kennis kan dat in de weg staan.

En wat in de corona periode geldt

Door corona is alles speciaal geworden. Dit heeft de evolutie van ons vak een nieuwe wind in de zeilen gegeven. In eerste instantie is nu voor nagenoeg iedere ontwikkelaar afstandswerken de standaard geworden. Dit heeft tot gevolg dat niet alleen de fysieke, maar ook de psychologische afstand tussen mensen groeit, iets dat de opbouw of het in stand houden van wederzijds vertrouwen kan belemmeren. Dit maakt tevens voor opdrachtgevers het online interviewen van kandidaten extra uitdagend. Nog een reden, lijkt ons, om claims over je vakkundigheid bij een betrouwbaar extern bewijsstuk te leggen.

Er mag eveneens niet voorbij worden gegaan aan het groeiende risico op een flinke economische krimp en toenemende werkloosheid. Mocht het daartoe komen, dan wordt ieder certificaat een extra onderscheidingsfactor bij een selectieproces. Steeds vaker is het niet hebben van een certificaat een knock-out criterium voor een bepaalde functie.

Desondanks brengt corona gelukkig niet alleen nieuwe uitdagingen, maar ook extra kansen op het gebied van certificering met zich mee. Wij beschikken nu in de ICT grotendeels over wat meer tijd om in zelfontwikkeling te stoppen, omdat het woon-werkverkeer voor de meesten is vervallen. Daarnaast wordt ook door de techgiganten de certificeringsdrempel verlaagt : MS Learn biedt tegenwoordig de mogelijkheid om een basis Azure examen zelfs tegen een prijskaartje van 15 euro te doen, terwijl AWS, volgens de laatste berichten, van plan is om 29 miljoen technici een geheel gratis certificaat te laten afnemen. (Op een vergelijkbare wijze geeft Microsoft ook regelmatig gratis examenvouchers weg tijdens tech-evenementen, zoals MS Ignite.) Er zijn dus geen excuses meer om er niet mee te beginnen!

Op naar je volgende certificaat?

Dimitri P., Software Developer

Werken bij Delta-N Development

Extra leesstof:

  • Wil jij ook dagelijks Mederne Applicaties bouwen? Bekijk vacatures!