DevOps“Dat kan niet in deze organisatie”

Tijdens ons jaarlijkse Delta-N DevOps event heb ik een presentatie verzorgd over het belang van cultuur verandering. Ik heb het hierbij specifiek gehad over de overgang van een waterval manier van werken naar een agile manier van werken.
De reden voor dit onderwerp was het uitgangspunt, dat de overgang naar DevOps vaak gezien wordt als een technische en soms een organisatorische verandering. Immers, we zetten ontwikkelaars (Dev) en beheerders (Ops) bij elkaar en we gebruiken typische DevOps tools als Git en Azure Devops. Dus nu zijn we een DevOps organisatie.

DevOps cultuuraspecten
Cultuuraspecten uit DORA Assessment

Als agile organisatie hebben wij uiteraard om feedback op het evenement gevraagd.  Naar aanleiding van mijn presentatie bleek er o.a. behoefte aan:
– Meer voorbeelden uit de praktijk
– Meer verdieping van het onderwerp

Iedere organisatie is uniek

Ik had natuurlijk praktijkvoorbeelden kunnen geven tijdens mijn presentatie. Van succesvolle verandertrajecten, of van situaties waar het compleet mis ging. Door deze verhalen te vertellen hadden mensen misschien meer geïnspireerd kunnen worden door de veranderingen. Aan de andere kant had dit ook kunnen zorgen, dat men dat betreffende voorbeeld tot in de puntjes na wil gaan doen (bij successen dan).
Het bekendste voorbeeld waarbij dat in mijn opinie vaak verkeerd in gaat is Spotify. Organisaties willen het Spotify model adopteren met de tribes, chapters en guilds. Het probleem is, dat de Spotify-cultuur een doorontwikkeling is van jaren schaven. Het is niet een model dat even geïmplementeerd is, maar de hele cultuur van het bedrijf is er op gericht.
Mijn boodschap hier is dan ook: vind je eigen mogelijkheden tot de verandering. Want iedere organisatie is uniek; met een eigen cultuur die in jaren, decennia of soms zelfs eeuwen is opgebouwd.

De mindset in de hele organisatie veranderen is naar mijn mening de beste manier op gebied van cultuur om een organisatie echt DevOps te laten werken. Zolang de innovatie teams agile werken en de organisatie eromheen nog steeds op hun oude vertrouwde manier werk, zal je merken dat iets gaat wringen.

In mijn presentatie gaf ik ook het voorbeeld van een Scrum team, dat nog zo snel kan ontwikkelen en klaar kan staan om de nieuwe functionaliteit naar productie te brengen, maar als de rest van de organisatie in verschillende comités samen moeten komen om akkoord te geven op het naar productie zetten van die functionaliteit, dan blijft de feedbackloop lang en laten we eerlijk zijn: de motivatie van het Scrum team wordt er ook niet beter op.

No Change

Stilstand is achteruitgang en een van de symptomen hiervan is een uitspraak als: ”Dat kan niet in deze organisatie.”

Naar mijn mening is iedere organisatie in staat om te veranderen, als de bereidheid maar aanwezig is. En om beter te worden is verandering noodzakelijk. Cultuurverandering is echter niet eenvoudig en kun je niet zomaar kopiëren.
Iedere organisatie heeft zijn eigen unieke cultuur. Daarom is het belangrijk dat je als organisatie je eigen mogelijkheden tot verandering vindt.

Alex Roos, DevOps Consultant