DevOpsContinuous integration en delivery met Release Views in Package Management

Continuous integration en delivery met Release Views in Package Management

3 build automatische build_400

Sinds enig tijd heeft Microsoft een Package Management extension voor Team Services (VSTS) en TFS waarmee je een eigen NuGet en NPM packages repository creëert. Package Management maakt het vinden, installeren en publiceren van packages eenvoudig. Bovendien integreert het uitstekend in de Build omgeving.

In Package Management kan je feeds aanmaken waarnaar je gebouwde packages publiceert. Versioning van packages maakt Package Management soms uitdagend. Zeker als de code van het package nog veel veranderd en er veel packages gepubliceerd worden.

Release Views

Sinds kort is Package Management uitgebreid met Release Views. Op de package feed zijn standaard twee views gedefinieerd: @Release en @Prerelease.  Daarnaast kan je ook andere view aanmaken, bijvoorbeeld @alpha en @beta. Dit geeft de mogelijkheid om een package te publiceren met een specifiek kwaliteitskenmerk.
Diegenen die het package willen gebruiken kunnen er voor kiezen om bijvoorbeeld de @alpha view te selecteren en zo met de allerlaatste wijzigingen mee te lopen. In dit geval is het belangrijk om Include pre-release aan te vinken in de Visual Studio NuGet Package Manager extension. Dit geldt ook als je de Release view gebruikt.

Visual Studio NuGet Package Manager extension

Het voordeel van deze release views is dat je een pre release package niet opnieuw hoeft te bouwen om er een Release versie van te maken.
Zodra een het package getest is op de kwaliteitseisen van de volgende release view kan het via Promote naar die view overgezet worden.

Package Management Promote release view

Op dit moment kun je gebruik maken van de NuGet Publisher task in Team Build om automatisch de versie in jouw packages te zetten. Het promoveren van het packages naar een release view moet handmatig gedaan worden in de PACKAGE hub.
Daarnaast zal Microsoft in volgende sprints de integratie van de NuGet Publisher build task en de release views verbeteren om meer controle te krijgen over het -prerelease veld in Semantic Verioning (SemVer).

Visual Studio Marketplace

Om Package Management te gebruiken moet je de extensie installeren via de Marketplace. Hiervoor zijn licenties nodig die aangeschaft kunnen worden via de Marketplace. Als je een Visual Studio Enterprise subscription hebt, is Package Management inbegrepen.

Package Management in de MarketPlace

Heb je vragen over Continuous Integration en Delivery met Package Management, neem dan contact met ons op via 085 - 487 52 00.
Mark van den Berg, DevOps Consultant