Application LifeCycle Management

​Hedendaagse applicaties vergen een hedendaagse manier van softwareontwikkeling. Softwareontwikkeling begint niet meer bij een ontwikkelaar en stopt niet meer na het compileren van de code. De technologie om de applicaties van morgen te kunnen maken is in grote lijnen aanwezig. De hardware kosten zijn minimaal en we zijn niet meer gebonden aan fysieke machines in onze eigen serverruimte om applicaties te kunnen draaien. Infrastructuur verschuift van fysiek naar virtueel en van “on-premise” naar de Cloud. 
 
Om te voldoen aan de vraag uit de steeds groter wordende en steeds meer eisende markt, is er, naast de toepassingen die benodigd zijn om de “nieuwe wereld” te bedienen, nog iets veel belangrijkers dat moet worden aangepast, namelijk de mindset van bedrijven. De behoefte aan flexibiliteit, kwaliteit en snelheid vraagt om een andere manier van software ontwikkelen. Bedrijven kunnen zich niet meer veroorloven om niet te innoveren. Een product moet snel op de markt komen voordat het al is verouderd, een product moet snel aan te passen zijn aan nieuwe wensen en eisen en dit moet allemaal gepaard zijn met een hoge kwaliteit.

Application LifeCycle Management

Application Lifecycle ManagementHet managen van de levenscyclus van een software product heet Application Lifecycle Management (ALM).  De Application Lifecycle beschrijft het proces vanaf de geboorte tot en met de dood van een software product. De levensduur varieert enorm maar de fasen zijn identiek. Een product wordt gedefinieerd, ontworpen, gebouwd, getest en in productie genomen. De levenscyclus is hiermee nog niet rond. Nadat de applicatie in productie is genomen krijgen we te maken met beheer, helpdesk, customer service en change requests. Vanuit beheer wordt weer een nieuwe cyclus opgestart voor een nieuwe versie van de applicatie.
De fasen die een applicatie doorloopt zijn altijd dezelfde. Met goed Application LifeCycle Management valt echter veel winst te behalen. Dit alles moet in lijn zijn met de verwachtingen van het IT management.

Application LifeCycle Management Tools

Om te kunnen sturen moet er te allen tijde, over de gehele levenscyclus, inzicht zijn in de beslissingen die zijn genomen en de status waarin het product verkeert. Er zijn zeer krachtige ondersteunende tools beschikbaar die u op ieder moment het gewenste inzicht bieden. Als Microsoft partner maken wij gebruik van Visual Studio en Visual Studio Team Services of  Team Foundation Server. Krachtige tools die in te richten zijn op basis van uw proces.

Meer informatieMeer informatie over Application Lifecycle Management

Delta-N is DevOps Gold partner van Microsoft en kan u helpen bij het opzetten van een ontwikkelstraat, het inrichten van het proces en het inrichten van ondersteunende tooling als Visual Studio Team Services.

Meer weten? Vraag dan hiernaast meer informatie aan, of neem contact op met Roy Driessen via 085 - 487 52 00.