DN Scrum Framework

Scrum en Agile

Er zijn verschillende methoden om software te ontwikkelen. Tegenwoordig wordt steeds meer gebruik gemaakt van Scrum. Scrum is een raamwerk voor ‘agile’ software ontwikkeling. In korte sprints wordt door multidisciplinaire teams werkende software opgeleverd. Delta-N maakt zelf altijd gebruik van Scrum bij de ontwikkeling van software en begeleidt andere bedrijven bij de invoering van Scrum. Delta-N hanteert hierbij een eigen aanpak met een praktische en pragmatische insteek.

Wat is Scrum?

Scrum is een agile framework, wat inhoudt dat het de kaders zet voor agile werken. Het wordt ondersteund door de pilaren: Transparantie, Inspectie en Adaptie. Met andere woorden: door open te zijn in alles wat je doet, kun je goed zien, hoe je processen werken en hoe je die aan moet passen om beter te worden.
Door in korte iteraties te werken kan men snel tot een werkend product komen, zodat men snel kan leren hoe de doelgroep met dit product omgaat.
Scrum is begonnen als software ontwikkel framework, maar de toepassing beperkt zich allang niet meer tot software development.  Het wordt inmiddels gebruikt allerelie soorten teams waar een product gezamenlijk gemaakt wordt. Denk hierbij aan marketingcampagnes, beleidstukken en dergelijke.

Scrum is makkelijk om te leren, maar moeilijk om volledig te beheersen. Wat wij zien, is dat organisaties, die de basis principes van Scrum snel loslaten worstelen met het concept, terwijl de organisaties die professionele hulp vragen vaak tot een betere klantbeleving van hun product komen.

Delta-N en Scrum

Delta-N levert die professionele ondersteuning met een pragmatische insteek zonder het idee achter Scrum uit het oog te verliezen.
Dit doen we onder andere via de volgende onderdelen:
• Analyse en afstemming onderdelen
• Scrum awareness voor  management en directie
• Scrum Foundations training voor alle betrokkenen
• Workshop rol en team verdeling
• Scrum rol-specifieke training (Developer, Product Owner, Scrum Master)


Na de trainingen en benodigde voorbereidingen kan gestart worden met de eerste sprint. Delta-N adviseert en ondersteunt het Scrum Team bij het opstarten van de nieuwe werkwijze. Bijvoorbeeld door in de eerste sprints als Scrum Master mee te draaien om te valideren of iedereen in de juiste rol en modus aan het werk gaat. Deze coaching richt zich primair op de Scrum Master en de Product Owner. Hij kan alle rollen (Product Owner, Developers, Architecten, Analisten) coachen. Door één of meerdere terugkomdagen in te plannen zorgen we dat u Scrum op de juiste manier blijft toepassen.

Professional Scrum Trainingen

Delta-N beschikt over een aantal gecertificeerde Scrum trainers en verzorgt het gehele scala aan officiële Scrum trainingen: Professional Scrum Foundations (PSF), Professional Scrum Developer (PSD), Professional Scrum Master (PSM), Professional Scrum Product Owner (PSPO) en Scaling Professional Scrum (SPS). Bekijk de trainingskalender voor meer informatie en actuele trainingsdata. Kijk hier voor meer informatie over het Professional Scrum Trainingen.

Wij verzorgen ook Scrum workshops voor alle leden van en (toekomstig) Scrum team. Wil je ervaringen met Scrum uitwisselen andere Scrum practicioners, bezoek dan eens een van onze gratis Scrum Round Tables.

Meer informatie over ScrumInformatie aanvraag

Wilt u Scrum invoeren en heeft u behoefte aan ondersteuning door ervaren Scrum Masters of wilt u meer weten over onze aanpak? Vraag dan hiernaast meer informatie aan of neem contact op met Roy Driessen via 085 – 487 52 11.